Have a Look at the Weekly Plan!

Check list! Before Starting the RESTART PROJECT

 

  1. Aprendre a Investigar
  2. Aprendre a Crear un Avatar
  3. Enviar mails cco + document adjunt
  4. Realització variants google docs
  5. Calcular percentatges per obtenir conclusions
  6. Aprendre a crear QRs i emprar-los de forma real
  7. Realització de mitges
  8. Familiaritzar-se  amb quadres de renom
  9. Aprendre contingut 1r Trimestre d'anglès
  10. Progressar en l'exposició de treballs.

ACTIVITIVES:

 

1.- Explicació del Projecte (Dia de la Pau)

2.- Creació d'un Avatar Personal

3.- Creació del Grup de Treball

4.- Quadres de Renom

a) Recurs Famous Paintings:

- El grup tria 1 dels quadres.

- Un membre del grup avisa a la mestra del triat.

 

- 1r Projecte:

Contestar a les 10 preguntes en 45'.

 

 


- 2n Presentació a l'aula dels Micro Projectes (Quadres)

 

 

- 3r Apuntar el nom i adreces electròniques dels distints museus.


 

- 4t WEB SPELLING: Aprendrem a llegir e-mails i pàgines web:

 

http://www.nabuganono.jimdo.com

cppuntadenamerenglish@hotmail.com

 

 

(Apunten a un full els distints símbols)


 

- 5è Depenent de l'ordre cronològic del quadre, serà l'ordre d'exposició dels seus treballs.

 

- Ha arribat l'hora de triar el TEMA del seu MACROPROJECTE

 

 

* Tornam a llegir bé les instruccions i els distints temes.


 

- 6è EXPLICACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE TREBALL:

* Com entrar

* Com editar

* Com pujar imatges / diapositives

+ Acordar tipus de lletra

+ Acordar tamany de lletra

* Com justificar marges

* Com emprar els colors

* ...


- 7è APRENEM A INVESTIGAR

 

* Presentació de les parts que ha de tenir el seu treball.

* Presentació de la rúbrica per saber què s'avaluarà.

 


 

.- 8è APRENEM A ENVIAR UN MAIL ADIENTMENT

* CCO

* Assumpte

* Redacció del mail

* Adjuntam documents

* Inserim links (pàgines web)

 


- 9è APRENEM A REALITZAR QÜESTIONARIS

* Realitzam un qüestionari de prova

* Inserir documents / arxius a la plana web mitjançant links.


- 10è APRENEM A CALCULAR PERCENTATGES

* A partir de realitats sobre l'aula. Calcularem percentatges i explicarem els resultats.

 

Necessitam:

a.- Alumnat total de l'aula.

b.- Nombre de nins a l'aula.

c.- Nombre de nines a l'aula.

d.- Nombre d'alumnes total amb ulleres.

e.- Nombre de nins amb ulleres.

f.- Nombre de nines amb ulleres.

g.- Nombre d'alumnes amb germans.

h.- Nombre d'alumnes amb germanes.

 

Redactar un comentari resum per tal de presentar els percentatges i la informació d'una forma ordenada i neta.


- 11è APRENEM A REALITZAR UN CODI QR

* Aprenem a realitzar un codi QR a partir de la plana 6thgradepuntadenamer.jimdo.com


- 12è APRENEM A REALITZAR MITGES

* A partir de les edats dels alumnes de l'aula realitzarem les mitges.

* A partir de l'alçada dels alumnes de l'aula realitzarem les mitges: Cada company mesurà l'alçada del seu veinat.


-13è ENS INTRODUIM ALS CONCEPTES DEL 1r Trimestre